Mandátní smlouva

Platnost smlouvy od 13.12.2012, účinnost od 1.12.2012.

K Mandátní smlouvě byly dále uzavřeny 3 dodatky, jejichž předmětem bylo snížení ceny za poskytované služby. Bohužel tyto dodatky z důvodu GDPR zde není možné uveřejnit. Přesto je Mandátní smlouva i se všemi dodatky k dispozici všem vlastníkům v kanceláři SVJ.

Předávací protokol

Předání mezi JMM, a.s. a SVJ Tererova, podepsáno dne 23.11.2012.