Zápisy ze schůzí výboru SVJ

 
 
Rok 2023
 
Rok 2021
 
 
 
Rok 2020
 
 
Rok 2019
 
 
Zápis ze schůze výboru 14.1.2019