Havarijní oprava hlavní přípojky vody umístěné ve vchodě 1355/4a

Dne 6.1.2019 byla zjištěna závada na hlavní přípojce vody umístěné v nebytovém prostoru č.504 ve vchodě 1355/4a. Jednalo se o prasklé potrubí, v jehož důsledku bylo vytopeno několik místností. Ještě tentýž den přijel zástupce firmy ML.ROLC-PARTNERS s.r.o. aby zhodnotil situaci a dále bylo dohodnuto započetí opravy následující den.

Bylo provedeno vysekání základové desky, výkopové práce pod základovým pasem a očištění poškozené přípojky, nakonec také demontáž SDK zástěny, za kterou se závada nacházela a příprava prostoru pro výměnu hlavního přívodního potrubí, kterou provedla firma Pražské vodovody a kanalizace a.s. Pískování a zásyp výkopu stejně jako další činnosti už opět provedla fy. ML.ROLC-PARTNERS. Nakonec bylo provedeno hutnění zásypu, betonáž hydroizolace a uvedení do původního stavu SDK zástěny, stěrka a malba. Součástí prací bylo také vysušení a úklid vytopených prostor.

Neboť prasklé potrubí se nacházelo pod naším domem veškeré náklady na opravu bylo nuceno uhradit SVJ, pokusíme se však alespoň část nákladů získat zpět z pojistné smlouvy.

Dodavatel: ML. ROLC-PARTNERS s.r.o.
Dokončení stavby: 21.1.2019
Cena: 71.326,13 Kč
 
Dodavatel: Pražské vodovody a kanalizace a.s.
Dokončení stavby: 23.1.2019
Cena: 27.300 Kč
 
Dodavatel: Josef Machurka
Dokončení stavby: 23.1.2019
Cena: 5.100 Kč

 

Fotodokumentace

/album/fotogalerie-hav/img-7163-jpg/ /album/fotogalerie-hav/img-7166-jpg/ /album/fotogalerie-hav/img-7167-jpg/ /album/fotogalerie-hav/img-7192-jpg/ /album/fotogalerie-hav/img-7219-jpg/ /album/fotogalerie-hav/img-7250-jpg/ /album/fotogalerie-hav/img-7618-jpg/ /album/fotogalerie-hav/img-7649-jpg/ /album/fotogalerie-hav/img-7661-jpg/

Oprava atiky

Byla provedena demontáž stávajícího atikového plechování v celé délce obvodu kromě přístavby po stranách. Oprava a zateplení atiky v provedení závětrné lišty a folie v ploše stávajícího plechování pro bezúdržbové užívání. Kontrola plochy střešní fólie a oprava zjištěných lokálních poškození (zejména po petardách a kroupách). Utěsnění mezer a spojů proti vniku vody v místě panelu a fasádní vaty v celé délce opravované atiky.

Závady které se touto opravou odstanily: 

  • tzv. tepelné mosty
  • zatékání mezi panel a izolaci, které se projevovalo i v nižších patrech
  • stékání vody z atiky přímo na okna
Dodavatel: ML. ROLC-PARTNERS s.r.o.
Dokončení stavby: 19.11.2018
Konečná cena: 672 095,88 Kč

Fotodokumentace

/album/opravy-naseho-domu/p4210185-jpg1/ Před opravou /album/opravy-naseho-domu/p4210187-jpg1/ /album/opravy-naseho-domu/p4210223-jpg1/ /album/opravy-naseho-domu/img-6344-jpg/ Průběh oprav /album/opravy-naseho-domu/img-6257-jpg/ /album/opravy-naseho-domu/img-7121-jpg/ /album/opravy-naseho-domu/img-7122-jpg/ /album/opravy-naseho-domu/img-8650-jpg/ /album/opravy-naseho-domu/img-8651-jpg/ /album/opravy-naseho-domu/img-9312-jpg/ Po dokončení oprav /album/opravy-naseho-domu/img-9317-jpg/ /album/opravy-naseho-domu/img-6577-jpg/