Protokol o hlasování per rollam vyhlášeném 29.4.2022

04.06.2022 16:41

Do sekce Zápisy ze schůzí byl přidán protokol o hlasování per rollam. 

Podepsaný dokument je k dispozici v kanceláři SVJ. 

Zpět