Shromáždění vlastníků 14.9.2021

22.06.2021 19:08

Výbor tímto oznamuje, že pokud to epidemická situace dovolí, bude svoláno shromáždění vlastníků 14.9.2021 od 18hod v Komunitním centru Matky Terezy. 

Pokud má kdokoliv návrh na příspěvek do programu shromáždění, může jej vhodit do schránky SVJ do 11.7. 2021. Návrhy musí být opatřeny jménem
a příjmením navrhujícího, protože se jedná o shromáždění vlastníků nikoli anonymů.

Zpět