Rezignace Jihoměstské majetkové na post člena výboru

03.08.2020 14:04

Po dohodě s ostatními členy výboru se Jihoměstská majetková rozhodla rezignovat na post člena výboru SVJ ke dni podzimního shromáždění tak aby dostali prostor ostatní vlastníci. Tímto tedy žádáme všechny aby zvážili své vstoupení do Výboru SVJ. Všem nabízíme osobní setkání a zodpovězení veškerých dotazů o práci člena Výboru.

Nyní má Výbor tři ze čtyř členů. Po rezignaci JMM budou zaplněna pouze dvě místa. Pokud se nepřihlásí další kandidáti, stane se Výbor neusnášeníschopný a jako takový není způsobilý přijímat jakékoliv rozhodnutí. Proto bude našemu SVJ přidělen správce určený soudem, který nemá žádný majetkový vztah k našemu domu.

Zpět