Písemné hlasování místo shromáždění 2020

10.11.2020 13:02

Vzhledem k současné epidemiologické situaci se letos nemůže uskutečnit řádné shromáždění, proto jsme přistoupili k písemnému hlasování o nejdůležitějších bodech. Dne 9.11.2020 byly do poštovních schránek vlastníků distribuovány hlasovací lístky spolu s informacemi potřebnými k rozhodnutí. Hlasovací lístky je možné odevzdat do 30.11. do schránek SVJ nebo poštou na adresu SVJ. V případě potřeby je možné hlasovací lístek stáhnout ZDE. Další informace, které byly přiloženy k hlasovacím lístkům je možno poskytnout emailem.

 

Zpět