Písemné hlasování mimo shromáždění

25.05.2021 08:54

Vzhledem k současné epidemiologické situaci stále není možné uskutečnit řádné shromáždění, proto jsme přistoupili k písemnému hlasování. Dne 24.5.2021 byly do poštovních schránek vlastníků distribuovány hlasovací lístky spolu s informacemi potřebnými k rozhodnutí. Hlasovací lístky je možné odevzdat do 15.6.2021 do schránek SVJ nebo poštou na adresu SVJ. Veškeré podklady je možné stáhnout i zde: Hlasovací lístek, Průvodní dopis, Spoření FO v minulosti a výhled do budoucna.

Zpět