Datum příští schůze výboru SVJ

28.02.2019 14:20

Termín další schůze výboru SVJ byl stanoven na den 7.3.2019 od 17 hodin v prostorách JMM. Případní zájemci o dění v našem domě jsou vítáni.

Zpět